AdXpress: การโฆษณาที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยเว็บไซต์ Metoro

18 ก.ค.
article
100 views
0 Comments

ตัวอย่างการเขียนโฆษณาแบบข้อความ

สมมุติว่าเราโฆษณาเกี่ยวกับการลดความอ้วน กับโฆษณาขายบ้านหรู

  • โฆษณา: “ลดความอ้วนด้วยผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสูงสุด! ประสิทธิผล และ อันดับ 1 ในตลาด”
    คำอธิบาย: โฆษณานี้เน้นในการลดความอ้วนด้วยผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้คำว่า “ลดความอ้วน” เพื่อเป็นจุดเน้นในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย คำว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสูงสุด” ให้ความหมายว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ไว้วางใจและมีคุณภาพสูง และใช้คำว่า “ประสิทธิผล” เพื่อเน้นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการลดความอ้วน นอกจากนี้ยังใช้คำว่า “อันดับ 1 ในตลาด” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ไว้วางใจโดยผู้บริโภคอื่นๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูง โดยโฆษณานี้จะเป็นไปตามหลักการโฆษณาแบบข้อความที่มีประสิทธิภาพและเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • โฆษณา: “ทำฝันของคุณเป็นจริง! บ้านหรูใจกลางเมือง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน”
    คำอธิบาย: โฆษณานี้เน้นในการสร้างความเชื่อมั่นและความปรารถนาของผู้อ่านที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่หรูหราและทันสมัยในพื้นที่ตั้งที่ดี โดยใช้คำว่า “ทำฝันของคุณเป็นจริง” เพื่อเน้นว่าการเลือกซื้อบ้านหรูในสถานที่ตั้งที่ดีคือการทำให้ความฝันของผู้คนเป็นจริง นอกจากนี้ยังใช้คำว่า “บ้านหรูใจกลางเมือง” เพื่อเน้นถึงความหรูหราและการตั้งอยู่ที่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง และคำว่า “สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน” เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความสะดวกสบายและความครบครันที่บ้านนี้มี โดยโฆษณานี้จะช่วยสร้างความต้องการและความฝันของผู้อ่านในการมีบ้านหรูในสถานที่ตั้งที่ดี
  • โฆษณา: “เปลี่ยนโลกของคุณด้วยรถยนต์ไฟฟ้าทันสมัย! สะดวก ประหยัด และเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม”
    คำอธิบาย: โฆษณานี้เน้นในการสร้างความต้องการและความสนใจของผู้อ่านในการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยใช้คำว่า “เปลี่ยนโลกของคุณ” เพื่อเน้นว่าการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานที่เป็นมลพิษ นอกจากนี้ยังใช้คำว่า “ทันสมัย” เพื่อเน้นถึงความทันสมัยและความล้ำหน้าในเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังใช้คำว่า “สะดวก ประหยัด” เพื่อเน้นถึงความสะดวกสบายและการประหยัดที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถได้รับ โดยโฆษณานี้จะช่วยสร้างความต้องการและความสนใจของผู้อ่านในการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่สะอาดและเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม
Tags: ,